Accessibilitat

Vallès Work s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://valleswork.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

  • Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.
    • Falta parcial del punt descrit en w3.org de Contingut senyalat amb el punter o que té el foco (Condicional) (https://www.w3.org/TR/WCAG/#content-on-hover-or-focus)
    • Falta completa del punt descrit en w3.org dels requisits de conformitat de les Pautes WCAG (Condicional).

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 21/02/2024.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 21 de febrer de 2024.

Observacions i dades de contacte

Pots realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de la següent via:

Correu electrònic: info@valleswork.com

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podràs iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-te als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació, que ha de dirigir a la Unitat responsable d’accessibilitat d’aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, al superior jeràrquic d’aquesta.