Coworking Manifesto

El Coworking Manifesto va ser elaborat l’any 2012 pels membres de la Coworking Wiki. Milers de coworkers d’arreu del món s’hi han sumat des d’aleshores.

El repte

Pensem que la societat s’enfronta a reptes econòmics, mediambientals, socials i culturals sense precedents. També pensem que la innovació és la clau per convertir aquests reptes en oportunitats, per millorar les nostres comunitats i el nostre planeta.

La solució

El coworking està redefinint la forma en què treballem.

Inspirats per la cultura participativa del moviment del codi obert i la potent natura de l’IT, estem construint un futur més sostenible.

Som un grup de persones i petites empreses connectades que estem creant una economia de la innovació i la creativitat a les nostres comunitats i arreu del món.

Visualitzem un nou motor econòmic compost per la col·laboració i la comunitat, en contrast amb les sitges i el secretisme de l’economia dels s. XIX i XX.

El valor i el codi de conducta de la comunitat

Tenim el talent. Només cal que treballem plegats. Entorns diferents necessiten sobreposar-se, per connectar-se i relacionar-se amb la finalitat de transformar la nostra cultura. Per crear una comunitat sostenible basada en la confiança, creiem en:

  1. Col·laboració per sobre de competència.
  2. Comunitat per sobre de programes.
  3. Participació per sobre d’observació.
  4. Fer per sobre de dir.
  5. Amistat per sobre de formalitat.
  6. Valentia per sobre de seguretat.
  7. Coneixement per sobre d’experiència.
  8. Persones per sobre de personalitats.
  9. Ecosistema de valor per sobre de cadena de valor.

Aquesta nova economia no pot prosperar sense que la gran majoria de negocis i les comunitats creatives, emprenedores, governamentals, no governamentals i tècniques s’hi impliquin.

El futur

Pensem que la innovació alimenta la innovació. Transformarem la cultura del món en una altra que doni suport a l’esperit emprenedor, l’assumpció de riscos, l’exploració de territoris desconeguts com els grans líders del nostre temps. Això requereix educació, esperit emprenedor i una àmplia xarxa d’espais de treball creatius.

Estem reestructurant l’economia i la societat a través de l’emprenedoria social i la innovació. Les nostres comunitats s’uneixen per reconstruir economies més sostenibles, connectades i humanes, per construir un món millor.

Som el moviment coworking del món!

Vols unir-te al Coworking Manifesto? Signa aquí!

Comparteix Coworking Manifesto en: