Com dissenyar el model de negoci amb el Business Model Canvas

Business Model Canvas Vallès Work

Som conscients de la importància d’un pla d’empresa o pla de negoci? Valorem-ho. Perquè és essencial saber quina és la seva utilitat pràctica. Tenim poc temps, recursos que cal optimitzar i hem d’aconseguir la màxima eficàcia.

D’una banda, el pla d’empresa ens serveix per poder presentar el projecte a inversors, demanar subvencions o fer presentacions. És imprescindible? A vegades sí, hem de fer aquest treball que acostuma a ocupar un mínim de 50 pàgines.

I és important? Cal tenir en compte que el pla d’empresa és també l’estratègia i el mapa. És a dir, el full de ruta que indica quins són els nostres punts forts i febles, analitza el mercat, la viabilitat econòmica… Per tant, sí, un document així serà útil si està ben fet.

Fácil i efectiu, el Business Model Canvas

Ara bé. Avui en dia disposem de vies més ràpides, pràctiques, senzilles i fins i tot més divertides de plantejar el nostre model de negoci. Entre aquestes destaca, el Business Model Canvas, un pla estratègic de direcció i lean startup (mètode de llançament de negocis i productes). Perquè ens fem una idea, és un pla de negoci que podem penjar en un suro.

Òscar Arnau, desenvolupador de negocis de Mercaconsult, explica que “és una eina dinàmica, que podem anar modificant, redissenyant, o adaptant-la d’acord amb els continus i ràpids canvis de l’entorn del negoci. Descriu els fonaments de com una organització crea, desenvolupa i captura valor. Evitem tenir textos feixucs que no fem servir, sinó que generem un document que podem tenir present en tot moment”.

Per tant, qui l’ha de fer? Doncs és recomanable que ho faci tothom. Tan si es tracta d’una petita empresa, com si ets un freelance o coworker. Saber què és allò que et fa especial i com aconseguiràs fer viable el teu projecte és fonamental.

Bé, ho tenim clar. I quins són els passos?

1 – La proposta de valor

La clau. Quin valor aportem al client? Solucionem algun producte? Quina necessitat estem satisfent? Establim quin és aquell factor diferencial, si és la novetat, el rendiment, la personalització, el preu…

Establim quin és aquell factor diferencial, la novetat, el rendiment, la personalització, el preu… Per a això cal tenir en compte la competència i saber que fa atractiu el nostre producte.

2 – El client

Anem a un públic divers o concret? Dibuixem el nostre target al qual enfocarem les nostres accions en funció de la idoneïtat del nostre producte.

Podem valorar varis segments així com diversos comportaments. Potser alguns faran un consum diferent en funció de la seva edat, sexe, ubicació…

3 – Els canals

Els camins a través dels quals arribem als nostres clients. Quin és el seu cost/benefici? Estan integrats? Quins obtenen millor resultat?

Hem d’analitzar si estan ben dissenyats per poder tenir una comunicació fluïda amb els clients.

4 – La relació amb el client

Determinem les relacions amb els usuaris. És a dir, si és un autoservei, si cal un tracte exclusiu o si és un servei col·lectiu, per exemple.

Gastem massa temps en relacions no rendibles? Cal que observem quantes persones, diners i temps invertim en cada procés.

5 – Els ingressos

Detallem el flux dels ingressos per quin valor estan disposats a pagar els clients, amb quin mètode, com ho preferirien… I també entenem les vendes d’actius, lloguers o altres entrades de capital.

6 – Els aliats/partners

Observem quins són els nostres proveïdors clau, què aporten, qui és el nostre partner, inversors… Així ens permet optimitzar l’economia i valorar els riscos.

També cal tenir en compte com d’estables són aquests ingressos i si els escandalls són realistes.

7 – Les activitats clau

Valorem quins són els nostres moviments essencials perquè tot funcioni. La distribució, els fluxos d’ingressos…

Sobretot ens interessa saber si les activitats més importants es realitzen de forma eficient. Estan ben enfocades?

8 – Els recursos

Analitzem tant els recursos tècnics, com humans i financers que necessitem per fer front a la nostra proposta de valor.

No només els enumerem, és important valorar la qualitat i quantitat i, novament, pensar si són eficients.

9 – Els costos

Considerem quins són els costos més rellevants, els més cars, els variables…

Aquí ens fixarem principalment en l’estructura de costos. Així entendrem amb claredat quina és la part més important del negoci i quin equilibri hi ha entre les parts (infraestructura, producció, postvenda…).

Fàcil, oi? La qüestió sobretot és analitzar detalladament cada punt. Hi ha plantilles disponibles a Internet, ja que ha estat creat amb Creative Commons. Així que no hi ha excusa!

Comparteix Com dissenyar el model de negoci amb el Business Model Canvas en: